top of page
Reshit Mada Logo w Bckgrnd.jpg

שיטות תצפית

Observing Methods.jpg
  • ביום ג׳ 25.10.2022 יתרחש ליקוי חמה חלקי

  • הליקוי יראה מכל חלקי הארץ

  •  לו״ז הליקוי במרכז:

    • 12:58- התחלת הליקוי​

    • 14:11 - שיא הליקוי (כבתצלום מימין, לערך)

    • 15:21 - סוף הליקוי

  • יש הבדלי עיתוי של דקות בין אזורי הארץ השונים

Solar%2520Eclipse%25202_edited_edited.jp

תצפית מבעד לנקב

הצבת הידיים זו מעל זו, כאשר יש פישוק מסויים בין האצבעות, יוצר סדרת חרכים דרכם עוברות קרני השמש.

בימים רגילים - ללא ליקוי - אנחנו מניחים בהיסח הדעת שכיתמי האור הנראים על הרצפה הם בצורת החרכים שבין האצבעות.

בזמן ליקוי חמה - אפשר להבחין כי כתמי האור הם בעצם דמות השמש עצמה!.

Sigal10.jpg

הקרנת דמות השמש בעזרת משקפת

ראשית חשוב להדגיש כי תצפית ישירה בשמש מבעד למשקפת מסוכנת מאוד.

הגברה עוצמת אור השמש מבעד למשקפת מבטיחה נזק חמור ומיידי לעין.

השיטה המתוארת באיור מבוססת על הקרנת דמות השמש על הקרקע מבעד למחצית משקפת.

תודות לאתר Time and Date על האיור.

Binoculars%2520-%2520Sun%2520Viewing_edi

משקפי ליקוי

תצפית ישירה בשמש - ללא אמצעי מגן - מסוכנת!.

יש חשש ממשי לנזק בלתי הפיך לרשתית העין.

מרבית אמצעי המגן המאולתרים -מסוכנים גם הם.

 

משקפי ליקוי רשמיים מסננים את הקרינה באופן יעיל ובטוח, כאשר גם כאשר צופים באמצעותם, אסור לצפות משך יותר מ30 שניות ברצף.

משקפי ליקוי זמינים למרבית משתתפי הפעילויות הסדירות של ראשית מדע.

2006_03_eclipse_03.jpg
bottom of page