top of page
Reshit Mada Logo w Bckgrnd.jpg

אינשטיין בבית

השתלבות לצד פרוייקטי מחקר פעילים בחזית הידע, מאפשרת למידה המתובלת בהתרגשות האותנטית של מגלי הארצות.

בספטמבר 2015, 100 שנים פחות חודשיים מאז פירסם איינשטיין את תורת היחסות הכללית בצורתה הסופית, נמדדו לראשונה גלי גרביטציה: אחת התחזיות המרשימות של תורת היחסות הכללית.

תגלית זו - מעבר להיותה אבן דרך חשובה בהתפתחות המדע - פתחה צוהר חדש של תצפיות על היקום.

ראשית מדע רתמה מתנדבים מבין משתתפי הפעילויות לתמיכה בניתוח הנתונים של הפרוייקט - מ2006.

טלסקופ החלל קפלר סיפק קפיצת מדרגה בידע באשר לקיומן של פלנטות סביב כוכבים אחרים.

לאחרונה הוחלף קפלר בTESS.

ראשית מדע רתמה לנושא מתנדבים מבין משתתפי הפעילויות שלה, במסגרת פרוייקט ״ציידי הפלנטות״.

דוגמה נוספת לפעילויות המזינות באופן בלתי ישיר את הסקרנות וההתלהבות ממדעים - הינו הפרוייקט ״כוכב עברי נולד״.

בפרוייקט פעלה ראשית מדע בשיתוף עם האקדמיה ללשון העברית, והיחידה לנוער שוחר מדע באוניברסיטה העברית - לרתום את ילדים לבחירת שמות עבריים לאוראנוס ונפטון.

bottom of page