top of page
Reshit Mada Logo w Bckgrnd.jpg

פעילות העשרה שוטפת

פעילות העשרה חוויתית במדעים, המתנהלת בקבוצות קטנות, על פי תוכנית פעילות מובנת המבוססת על המתודה המדעית. כל המפגשים משולבים בהתנסות ישירה עם נושאי ההעשרה, כאשר העקרונות המועברים הינם תוצאה של חקירה עצמית אותה מבצע כל משתתף ולא על בסיס אוטוריטה של ״המורה אמר״ או ״הספר אמר״. 

הפעילות משובצת בבתי הספר במקביל לתוכנית הלימודים השוטפת. תחומי ההעשרה מכסים קשת רחבה של תחומים לרבות: אופטיקה, תרמודינמיקה, מכניקה, חשמל, גלים, ואסטרונומיה. 

bottom of page