top of page
Reshit Mada Logo w Bckgrnd.jpg

מכונות רוב גולדברג

מכונות רוב גולדברג הינן מכונות היתוליות לכאורה המתוכננות להשיג את מינימום התוצאה במקסימום המאמץ. במסגרת הפרוייקט מתארגנות קבוצות של 4,5 ילדים בלוויית הורה מתנדב כאשר כל קבוצה מתכננת ובונה במהלך מספר מפגשים מכונת רוב גולדברג משלה.

חומרי הגלם לפרוייקט מבוססים על מכשירים ביתיים שסיימו את חיהם השימושיים, אשר מפורקים בידי הילדים לגורמים. מטרת המכונות הינה...להפיל קוביית דומינו בדרך המורכבת ביותר. תהליכי החשיבה, התכנון וההתנסות הכרוכים בבניית המכונה מפגישים את הילדים עם שאלות פיזיקליות והנדסיות לא פשוטות. הפרוייקט נערך ברמות מורכבות שונות בהתאם לגילאי הילדים, כאשר בגילאים היותר מבוגרים הפרויייקט לובש מתקונת של תחרות בה הניקוד נקבע על פי פרמטרים דוגמת: כמות השלבים המרכיבים את המכונה, גיוון חילופי האנרגיה וכו׳.  רוב גולדברג, היה קריקטוריסט אמריקאי אשר התאפיין בקריקטורות המתארות הליכים מכניים מורכבים ובלתי סבירים. גם הית׳ רובינסון.הבריטי פעל בדרך יצירתית דומה.

bottom of page