ליקוי חמה

Observing Methods.jpg
  • ביום א׳ 21.6.2020 יתרחש ליקוי חמה חלקי

  • הליקוי יראה מכל חלקי הארץ

  •  לו״ז הליקוי במרכז:

    • 07:26 - התחלת הליקוי​

    • 08:24 - שיא הליקוי (כבתצלום מימין, לערך)

    • 09:29 - סוף הליקוי

  • יש הבדלי עיתוי של דקות בין אזורי הארץ השונים

אחוזי הליקוי על פני כדור הארץ

אנימציה של מהלך הליקוי

בישראל ובעולם

הנקודה הכהה במרכזו של כתם הצל באנימציה המוצגת למעלה - מתעדת את מסלול הצל המלא.

לאורך מסלול הצל המלא יראה במהלך הליקוי, ליקוי טבעתי, בדומה לתצלום המרהיב מימין.

הליקוי השנה מתרחש עת הירח מרוחק יחסית מכדור הארץ ולכן נראה קטן יותר, וגם כאשר הוא מכסה כליל את השמש - נותרים שולי שמש בלתי מכוסים - סביבו. 

באותן נסיבות בדיוק - כאשר הירח קרוב יותר לכדור הארץ - נוצר ליקוי חמה מלא.

במהלך הליקוי המלא - לאורך רצועת הצל המלא - יורד הלילה למספר דקות.