top of page
Reshit Mada Logo w Bckgrnd.jpg

ליקוי חמה

Observing Methods.jpg
  • ביום ג׳ 25.10.2022 יתרחש ליקוי חמה חלקי

  • הליקוי יראה מכל חלקי הארץ

  •  לו״ז הליקוי במרכז:

    • 07:26 - התחלת הליקוי​

    • 08:24 - שיא הליקוי (כבתצלום מימין, לערך)

    • 09:29 - סוף הליקוי

  • יש הבדלי עיתוי של דקות בין אזורי הארץ השונים

Solar%2520Eclipse%25202_edited_edited.jp

אחוזי הליקוי על פני כדור הארץ

Jun 2020 Eclipse - Global Map.gif

אנימציה של מהלך הליקוי

בישראל ובעולם

הנקודה הכהה במרכזו של כתם הצל באנימציה המוצגת למעלה - מתעדת את מסלול הצל המלא.

לאורך מסלול הצל המלא יראה במהלך הליקוי, ליקוי טבעתי, בדומה לתצלום המרהיב מימין.

הליקוי השנה מתרחש עת הירח מרוחק יחסית מכדור הארץ ולכן נראה קטן יותר, וגם כאשר הוא מכסה כליל את השמש - נותרים שולי שמש בלתי מכוסים - סביבו. 

באותן נסיבות בדיוק - כאשר הירח קרוב יותר לכדור הארץ - נוצר ליקוי חמה מלא.

במהלך הליקוי המלא - לאורך רצועת הצל המלא - יורד הלילה למספר דקות.

AnnularEclipse_Pinski_1522.jpg
bottom of page